Danh mục Tiêu hóa – Dạ dày

Bệnh ngộ độc là gì?

Bệnh ngộ độc là một bệnh do một loại độc tố do vi khuẩn có tên là Clostridium botulinum sản xuất ra . Clostridium botulinum tạo ra bảy loại độc tố được đặt tên từ a đến g. Trong bảy loại, chỉ có các chất…

Shopping Cart

No products in the cart.