Trang Chủ » Chăm sóc trẻ em » Quá trình niềng răng chuẩn cần đảm bảo 6 tiêu chí, bạn đã biết chưa? » qua-trinh-nieng-rang-chuan (2)

qua-trinh-nieng-rang-chuan (2)

Bác sĩ cần gắn khí cụ niềng răng cẩn thận, hạn chế tình trạng rơi mắc cài hay dây cung trong quá trình đeo.

Bác sĩ cần gắn khí cụ niềng răng cẩn thận, hạn chế tình trạng rơi mắc cài hay dây cung trong quá trình đeo.

Bác sĩ cần gắn khí cụ niềng răng cẩn thận, hạn chế tình trạng rơi mắc cài hay dây cung trong quá trình đeo.